Welkom!

Bedrijvig Soesterkwartier is een nieuw wijkgebonden netwerkinitiatief.

Samen wonen - samen werken - samen netwerken

PrijsuitreikingOp ons event gaan wij 2 Soesterkwartierders in het zonnetje zetten. De kandidaten worden genomineerd door onze lezers. Vervolgens gaat een onafhankelijke jury de bedrijvigste ondernemer en de bedrijvigste non-profit organisatie aanwijzen. Weet jij wel wie een prijs zou verdienen? Hoe het nomineren in z'n werk gaat lees je hier

Berichten van de Jury Bedrijvigste Soesterkwartierder

Sluitingsdatum nominaties: Uiterlijk Woensdagmorgen 14 December 8.00 uur

Help de jury bij keuze bedrijvigste ondernemer en bedrijvigste non-profitorganisatie

Beste fans van bedrijvige Soesterkwartierders,

De jury die door bedrijvig Soesterkwartier is aangezocht vindt het initiatief Bedrivig Soesterkwartier erg origineel en alleen al daarom denken we dat de bijeenkomst op 17 december a.s. een succes wordt.
De jury vindt het een hele eer om de bedrijvigste ondernemer en de bedrijvigste non-profitorganisatie in het Soesterkwartier te mogen aanwijzen.
Maar, we willen natuurlijk wel een goede keuze maken. Daarom vragen wij jullie ons te helpen door de nodige toelichting te geven. Als er geen toelichting is, kunnen we niet goed kiezen. Als je al eerder iemand, een bedrijf, en/of een organisatie hebt genomineerd en je hebt daarbij nog geen toelichting gegeven , stuur die alsnog naar: bedrijvigsoesterkwartier@gmail.com
REGELS VOOR HET NOMINEREN
Stuur een mail met meer toelichting over:
1 DE OMSCHRIJVING, 2 HET WAAROM VAN DE NOMINATIE, 3 HOEVEEL BETROKKENEN
(1) Alleen nomineren is niet voldoende. We vragen je ook wat meer toelichting te geven - WAAROM je een ondernemer of een organisatie candidaat stelt.
(2)Voeg ook een OMSCHRIJVING bij van de onderneming of de non-profit organisatie
(3) De jury wil ook weten HOEVEEL mensen er ongeveer betrokken zijn bij de onderneming of de organisatie. (We willen namelijk geen appels met peren vergelijken)

Bij voorbaat dank,

de jury

Genomineerde ondernemers

http://www.doezo.org/ Ontdekplek Doezo - nieuwe duurzame ondernemer
http://www.firstclassamersfoort.nl/ First Class Express - maatschappelijke verantwoord ondernemer
http://www.lale.nl/ Ontwerpgroep Lale - betrokken ondernemers
http://www.bureauveldwerk.nl/ Mirjam Vredeveld Administratiekantoor
http://www.agnova.nl/ Een architctenbureau waar de wijkt trots op mag zijn
http://www.eshome-kastbouw.nl/ Eshome - hét timmerbedrijf in het Soesterkwartier
www.flesjespost.nl de meest vernieuwende ondernemer van het Soesterkwartier
http://www.dippydiapers.nl zeer originele babycadeaus
http://www.kennystweewielers.nl/ - gezellige bedrijvigheid
Primera, In de Primera staat een enthousiast team; verder weten ze met hun assortiment voor traffic te zorgen en dat is goed voor de Noordewierweg
www.hanvanzwieten.nl Architecten, Pionier op de Wagenwerkplaats en al jaren zeer betrokken bij alle activiteiten

Genomineerde non-profit organisaties

http://www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl/ Joke Sickmann, buurt voor de buurt
http://www.kvva.nl/ Voetbalvereniging, sportief hart van de wijk

http://www.duurzaamsoesterkwartier.nl/ milieubewust wonen en energiebesparen in de wijk

http://www.circusamersfoort.nl fantastische aanwinst voor kinderen in de wijk
http://www.ondersteboven.woelmuis.nl/  de leukste speel-o-theek (2) waardering voor mensen die zich bezighouden met activiteiten voor kinderen

Helena Bosch en Lets Soesterkwartier, een leuk initiatief in de wijk
Giny Wieringa, voor de hulpdienst "Heb je even voor mij"
Peter van Swieten voor zijn grote inzet voor www.wagenspeelplaats.blogspot.com en www.verkeerstuin.info
Myra Steens - recentelijk verhuisd, maar ze heeft ontzettend veel gedaan voor de wijk
Joke Sickmann - Voor haar niet aflatende verbindende stimulerende voorbeeldgevende communicerende aandachtvestigende buurtontwikkelende energie die ze geeft aan Amersfoort/Soesterkwartier
Ik nomineer Klusbedrijf Spierenburg. Deze hardwerkende man werd werkeloos en wilde niet overgeven maar aan de slag en besloot daarom zijn eigen klusbedrijf te beginnen. Hij is erg druk en werk heel hard om zijn gezin te geven wat ze nodig hebben , een veilig huis. En door zijn motivatie en werkspirit, wil ik Ronald Spierenburg nomineren.